Amikacin

Klinická biochémia » ARCHITECT c16000, c8000, c4000 » Reagencie, kalibrátory a kontroly

Súvisiace produkty obsiahnuté v katalógu.

Názov produktu Skupina metód Obj. č. Cena  
Amikacin
balenie: 2 x 21 ml R1; 2 x 8 ml R2
Monitorovanie liekov 6L3520 – € kúpiť

Monitorovanie liekov

Zoznam ďalších metód, ktoré patria do tejto skupiny metód.

Zobraziť všetky metódy z tejto platformy