Registračný formulár pre rozšírený prístup na web

Pre rozšírený prístup na webové stránky vyplňte prosím registračný formulár. Viac informácií o rozšírenom prístupe nájdete tu.

Základné údaje

Vám bude pridelené po odoslaní elektronického formulára

Prihlasovacie údaje

Vám bude pridelené po odoslaní elektronického formulára
minimálne 5 znakov, použite aspoň 3 rôzne znaky, nepoužívajte bodkočiarku (;)

1) Máte záujem o zobrazenie Vašich nákupných cien pri online objednávke?


2) Máte záujem o e-mailové potvrdenie pri zadaní objednávky do interného objednávkového systému?

Toto potvrdenie obsahuje kompletný prehľad o množstve a cenách objednaných produktov.


3) Máte záujem o e-mailové potvrdenie pri vyskladnení tovaru z centrálneho skladu?

Toto potvrdenie obsahuje kompletný prehľad o množstve expedovaných produktov, informácie o šaržiach a ich exspiráciách a zoznam položiek, ktoré z nejakého dôvodu neboli vyskladnené.


 

*) položky označené hviezdičkou sú povinné

**) Odoslaním súhlasím s tým, aby moje identifikačné a adresné osobné údaje, ktoré som uviedol v tomto formulári, boli v plnom rozsahu spracované spoločnosťou Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 250 95 145, so sídlom Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 ako správcom, a to za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, vedeckého a štatistického spracovania týchto údajov. Súhlas taktiež zahŕňa zasielanie informácií prostriedkami elektronickej komunikácie, t.j. napr. e-mailom, telefónom internetom

Poučenie: Správa týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o jeho právach vyplývajúcich zo č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, t.j. najmä o tom, že poskytnutie osobných a citlivých údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo na prístup k týmto údajom, právo nižšie uvedený súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať, a tiež využitie ďalších práv vyplývajúcich z §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.