REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE ROZŠÍRENÝ PRÍSTUP
NA WEB

Pre rozšírený prístup na webové stránky vyplňte prosím registračný formulár.

Pre viac informácií kontaktujte naše objednávkové oddelenie na e-maile skobjednavky@abbott.com.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Číslo zákazníka (ID):
Vám bude pridelené po odoslaní elektronického formulára
Názov inštitúcie:*
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
Meno kontaktnej osoby: *
E-mail: *
Telefón: *

PRIHLASOVACIE ÚDAJE

Užívateľské meno:
Vám bude pridelené po odoslaní elektronického formulára
Heslo: *
Heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov, malé aj veľké písmená, číslicu a špeciálne znaky

1) MÁTE ZÁUJEM O ZOBRAZENIE VAŠICH NÁKUPNÝCH CIEN PRI ONLINE OBJEDNÁVKE?

2) MÁTE ZÁUJEM O E-MAILOVÉ POTVRDENIE PRI ZADANÍ OBJEDNÁVKY DO INTERNÉHO OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU?

Toto potvrdenie obsahuje kompletný prehľad o množstve a cenách objednaných produktov.

3) MÁTE ZÁUJEM O E-MAILOVÉ POTVRDENIE PRI VYSKLADNENÍ TOVARU Z CENTRÁLNEHO SKLADU?

Toto potvrdenie obsahuje kompletný prehľad o množstve expedovaných produktov, informácie o šaržiach a ich exspiráciách a zoznam položiek, ktoré z nejakého dôvodu neboli vyskladnené.

4) AKTUALITY SÚ VYVESOVANÉ AKO INFORMÁCIE NA E-SHOPE, POKIAĽ MÁTE ZÁUJEM AJ O ZASLANIE MAILOM, ZVOĽTE 'ÁNO, MÁM ZÁUJEM'.

*) položky označené hviezdičkou sú povinné

**) Odoslaním súhlasím s tým, aby moje identifikačné a adresné osobné údaje, ktoré som uviedol v tomto formulári, boli v plnom rozsahu spracované spoločnosťou Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 250 95 145, so sídlom Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 ako správcom, a to za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, vedeckého a štatistického spracovania týchto údajov. Súhlas taktiež zahŕňa zasielanie informácií prostriedkami elektronickej komunikácie, t.j. napr. e-mailom, telefónom internetom
Poučenie: Správa týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o jeho právach vyplývajúcich zo č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, t.j. najmä o tom, že poskytnutie osobných a citlivých údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo na prístup k týmto údajom, právo nižšie uvedený súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať, a tiež využitie ďalších práv vyplývajúcich z §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.